Szkoła Podstawowa w Pstrągówce
Nawigacja  
  Strona startowa
  Krótko o szkole
  Kadra szkoły
  Klasy i wychowawcy
  Galeria
  Kontakt z nami
  Biblioteka szkolna
  => Lektury
  => Regulamin pracowni multimedialnej
  => Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
  Aktualności
  Księga gości
  Pasowanie na ucznia
  Tygodniowy rozkład zajęć
Regulamin pracowni multimedialnej

Regulamin pracowni multimedialnej

1.      Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych i stosowania technik komputerowych.

2.      Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela.

3.      Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprzęt, na którym będzie pracował. O zauważonych usterkach należy powiadomić opiekuna pracowni.

4.      Do pracowni nie wolno wnosić picia, jedzenia, magnesów, metali, własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania.

5.      Uczniowie nie mogą zmieniać nazw katalogów i plików oraz dokonywać porządkowania dysków.

6.      Składowanie własnych i usuwanie istniejących plików na dyskach twardych jednostki jest zabronione. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.

7.      Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.

8.      Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

9.      Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości  lub zdjęć.

10.  Zabrania się jedzenia i picia w pracowni.

11.  Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu oraz samowolne  manipulowanie nim.

12.  Wykorzystywanie sprzętu komputerowego w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.

13.  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

14.  Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system i stanowisko pozostawić w idealnym porządku.

Dbaj o czystość i porządek wokół swego komputera i w całym pomieszczeniu!


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

Zegar  
   
Reklama  
   
Stronę odwiedziło już 21256 odwiedzający (64562 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=